FORVENTNINGER  TIL HJEMMET
Den hverdag, vi ønsker at skabe for alle på skolen, forudsætter en loyal opbakning fra hjemmet. Et nært samarbejde er idéen bag en fri skole. Derfor forventer vi:
 
Målsætninger og værdier
·        Støtte til skolens målsætning og skolens værdier.
·        Loyalitet over for skolens kristne grundlag samt måden, det kommer til udtryk på i det daglige.
·        At ansvaret for opdragelse og undervisning er fælles, dog sådan, at forældre påtager sig hovedansvaret for elevernes opdragelse, mens skolen tildeles hovedansvaret for undervisningen.
 
Skolegang og lektier
·        Interesse for elevernes dagligdag i skolen. Find gerne et fast tidspunkt dagligt, hvor der spørges til, hvilke faglige og sociale oplevelser, barnet har haft i skolen.
·        Interesse for elevernes hjemmearbejde. Langt de fleste elever har hele skolegangen igennem brug for støtte til at få lavet lektier. Selv i de ældre klasser kan man ikke forvente, at kan tage ansvaret for dette selv.
·        At hjemmet bakker op om de samværsregler og øvrige retningslinjer, der udarbejdes af klassen, skolen eller forældregruppen, og at barnet hjælpes til at forstå betydningen af at overholde disse.
·        At forældrene tydeligt signalerer over for barnet, at skolearbejdet skal tages alvorligt og at barnet yder en god indsats og deltager aktivt i undervisningen.
·        At forældrene hjælper barnet med at prioritere fritidsaktiviteter og fritidsarbejde, så der er de nødvendige ressourcer til skolegang og lektier.
 
Praktiske forhold
·        At jeres barn hver dag har en sund og nærende madpakke med i skole og evt. også i SFO.
·        At jeres barn møder veludhvilet op.
·        At evt. konflikter i hjemmet søges løst inden barnet møder i skolen.
·        At barnet medbringer de nødvendige materialer (bøger, blyanter, idrætstøj osv.) i tasken.
·        At barnet så vidt muligt får lavet evt. legeaftaler hjemmefra.
·        At barnet hver dag møder til tiden.
·        At barnet kender de nødvendige færdselsregler for at kunne komme sikkert til og fra skole, og at cyklen er lovlig.
 
 
Det sociale miljø og disciplin
·        At barnet hjemmefra har lært en naturlig respekt for voksne, herunder at handle uden diskussion efter anvisning fra de voksne.
·        At forældre bakker op om håndteringen af arbejdet med eleverne, herunder de disciplinære foranstaltninger, skolen/lærerne træffer, også når skolens handlemåde ikke umiddelbart virker forståelig.
·        At man opmunter ens barn til at kunne være sammen med og respektere alle klassens elever.
·        At man lærer ens barn høflighed, ordentlighed og ansvarlighed i forhold til både de voksne og kammeraterne.
·        At børnene hjemmefra pålægges at føre et ordentligt (krops)sprog.
·        At lærere, SFO-personale, andre forældre eller elever ikke omtales negativt i barnets påhør.
·        Viser barnet forståelse og omsorg uden nødvendigvis at give det ret.
·        At der tages kontakt (helst telefonisk) til læreren/skolen, hvis der er forhold, man som forældre er uforstående over for.
·         
Skolens arrangementer
·       Interesse for skolens arrangementer i skoleårets løb. Mød så vidt muligt op. Det betyder mere for dit barn, end du tror.
 
Forvent ikke:
-         At vi er fejlfri medarbejdere på en fejlfri skole
-         At du selv er fejlfri